Poznaj viaPeople
Ocena 360 stopni
Zarządzanie
wynikami pracy
Planowanie sukcesji
Schematy
organizacyjne
Usługi doradcze

Zarządzanie talentami jakiego potrzebujesz

Czy jesteś już znużony korzystaniem z mało efektywnych, lecz uciążliwych w obsłudze funkcjonalności systemu wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi, którego używasz w Twojej firmie?

Przełącz się na viaPeople i zacznij zarządzać talentami tak, jak chcesz.

Zadbałeś już o to, aby procesy w ramach zarządzania zasobami ludzkimi były dostosowane do kultury organizacyjnej i strategii biznesowej Twojej firmy. To bardzo istotna podstawa. Teraz potrzebujesz właściwego oprogramowania, aby wesprzeć zarządzanie tymi procesami.

Oprogramowanie viaPeople daje Ci możliwość wsparcia zarządzania talentami
w sposób, jakiego dokładnie oczekujesz. Nasze narzędzia wspierające procesy zarządzania stworzone są dla Twojej firmy i Twoich ludzi. Z pomocą viaPeople odkryjesz talenty swojego zespołu.

Zarządzanie wynikami pracy

Aby w pełni poznać możliwości swojej firmy, warto najpierw dokładnie zbadać potencjał pracowników.

Zaprojektowałeś proces zarządzania wynikami pracy, który jest dokładnie dopasowany do specyfiki Twojej firmy. Teraz pozwól działać naszym ekspertom – skonfigurują oprogramowanie w sposób, który będzie odzwierciedlał proces decyzyjny w organizacji, w tym planowanie pracy i raportowanie realizacji zadań, aż do oceny wyników pracy.

Zarządzanie wynikami pracy

Aby w pełni poznać możliwości swojej firmy, warto najpierw dokładnie zbadać potencjał pracowników.

Zaprojektowałeś proces zarządzania wynikami pracy, który jest dokładnie dopasowany do specyfiki Twojej firmy. Teraz pozwól działać naszym ekspertom – skonfigurują oprogramowanie w sposób, który będzie odzwierciedlał proces decyzyjny w organizacji, w tym planowanie pracy i raportowanie realizacji zadań, aż do oceny wyników pracy.

Goals & Development Plans

Goal management & development planning are an important components of employee development. They provide an employee with a clear & measurable picture of where they are and where they are going. Performance and development goals provide clear direction for employees, allow you to monitor progress and accurately evaluate performance.

Our solution allows organizations to support your company's Goal Management process Your Way. Easily align goals and development plans throughout your company and link directly to Performance Evaluation to drive performance and accountability.

Ocena 360 stopni

Bieżąca informacja zwrotna i oparty o nią rozwój kompetencji pracowników są kluczem do sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu. Dlatego też ocena 360 stopni dostarcza pracownikom niezależne, obszerne i rzetelne informacje zwrotne dotyczące ich funkcjonowania w środowisku zawodowym. Służy to bezpośrednio podniesieniu jakości ich pracy.

Narzędzie wspierające przeprowadzenie oceny 360 stopni, jakie oferujemy, daje Ci możliwość zaprojektowania procesu oceny w sposób najbardziej efektywny dla Twojej firmy. Unikalne funkcje naszego systemu zapewnią dokładność oceny i dostarczą rzetelne dane do rozwoju i motywowania talentów w Twojej organizacji.

Planowanie sukcesji

Organizacja, która odnosi sukcesy, jest świadoma, że jej kluczowym zasobem są ludzie.

By móc rozwijać się zawodowo Twoi pracownicy, niezależnie od poziomu w organizacji, potrzebują dobrze zaplanowanej ścieżki rozwoju oraz konkretnych informacji o możliwościach zdobywania kolejnych szczebli kariery w firmie.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Twoja firma potrzebuje sprawnego procesu planowania sukcesji.

Struktury organizacyjne

Stwórz wizualizację, jak struktura Twojej organizacji będzie wyglądała dziś i w przyszłości w przejrzystym schemacie organizacyjnym.

Uprość sobie proces tworzenia schematu organizacyjnego i zrób to w przejrzysty, elastyczny sposób.

Usługi doradcze

Nasze rozwiązania umożliwiają dostarczanie najlepszych wyników w branży w zakresie wydajności i zarządzania potencjałem pracowników. Szczególną uwagę poświęcamy badaniu potencjałów w organizacjach i to nas wyróżnia przede wszystkim.

Nasi psychologowie pracy zapewniają oraz dostarczają rozwiązania skierowane na skuteczną identyfikację, dobór i rozwój potencjałów w firmie. Ich doświadczenie w połączeniu z dobrze skonfigurowanym oprogramowaniem pozwala viaPeople na gromadzenie i integrację danych o talentach w organizacji, abyś mógł osiągać lepsze wyniki w Twój unikatowy sposób, w sposób szyty na Twoją miarę

3 Expert Tricks to Identify Poor Performance Calibration

Performance Calibration

Performance ratings provided by managers on goals and competencies are important data points in HR and leadership decision making. Performance ratings have consequences. These data points not only have an impact on compensation but are considered in promotion decisions, succession planning and the allocation of developmental resources. Inaccuracy and inconsistency can lead to legal actions and can have a significant negative impact on employee engagement, retention and overall performance. As a result, making sure performance ratings are fair and accurate is critically important.

Read the full post or see previous post - 6 Steps for Conducting Performance Calibration Meetings

The Ultimate Guide to Choosing a 360 Degree Feedback Vendor

Click Here to Download
this Guide!

Do Your Research, Make the Right Choice....Be a Rock Star!

Choosing the right vendor for your organization can determine the success or failure of your company's 360 degree feedback process. Don't put the success of the program and your credibility at risk.

Our eBook, The Ultimate Guide to Choosing a 360 Degree Feedback Vendor will:

  • Identify important factors for you to consider in your decision making process,
  • Guide you through a 10 Step Process of selecting the right vendor for your company, and
  • Help you make choices to align your 360 implementation with your company's goals and culture.